Home > Blog

Human Design: Clean Psychology

Human Design Chart C.G.Jung

Wanneer je meer inzicht wilt hebben in jezelf, in je functioneren of ongemakken wilt loslaten, wilt leren wat de impact is die je hebt op anderen en ook waar je door anderen beïnvloedt wordt of bent geweest, zijn er verschillende mogelijkheden van advies. 

Een van die opties is de begeleiding zoeken van een Human Design Expert. Wat maakt dat anders dan traditionele persoonlijkheids,- of talententesten en de gangbare psychologische adviezen of psychotherapie?

Er zijn drie belangrijke verschillen:

1.  OBJECTIEVE INPUT
Als eerste is de input bij testen een serie vragen die je als klant moet beantwoorden. De analyse hangt af van het moment waarop de test wordt gedaan door de antwoorden die je geeft. Niet bij Human Design. De input bij Human Design is jouw geboortegegevens; dat wil zeggen geboorte-uur, dag, maand, jaar, tijdstip en geboorteplaats. Met de Human Design software wordt een chart gemaakt op basis van die gegevens.

Daaruit volgt dan bovenstaande tekening (een doorsnede door de mens) ook wel Huma Design Chart genoemd. Daarin zie je velden met tussen die velden verbindingswegen. Die velden geven aan hoe jouw energetische visitekaartje in elkaar steekt. De 2 getallenreeksen naast de chart geven jouw talenten aan. Het zijn allemaal stukjes van jezelf. Eigenlijk zijn het deelpersoonlijkheden die allemaal een eigen agenda hebben met hun bijbehorende talenten. De zwarte zijn de bewuste delen waar je zelf verbinding mee hebt en de rode zijn onbewust. In het laatste geval word het duidelijk dat je geboren wordt met thema’s die je zelf niet kent en die je alleen via de ander kan leren kennen. Wanneer je opgroeit ben je voor een deel onbewust. En dan hopen dat de anderen jou die talenten objectief terug geeft. In de praktijk is dit niet heel vaak het geval.

Het goede nieuws is dat deze onbewuste thema’s in een consult wel objectief in kaart te brengen zijn!

2.  TIJDBESPARING
In gesprekken zonder deze kennis, zal het veel langer duren voordat onze unieke thema's boven water komen. Dit is een ander argument. Het werkt tijdbesparend in je proces. De beroemde psychiater Carl Jung kwam er door zijn dochter, die zich met astrologie bezig hield, tegen het einde van zijn leven achter dat astrologie heel veel dérmate relevante informatie geeft dat hij tot de conclusie moest komen dat dergelijke analyses en consulten (zoals Human Design dat natuurlijk ook doet) maanden therapietijd besparen.

De enige beperking bij Human Design is het feit dat bij de geboorte de geboortegegeven niet of helemaal niet correct genoteerd zijn of soms zelfs niet bekend zijn. Dit laatste komt bij adoptie jammer genoeg regelmatig voor.

3.  MINIMALE BEINVLOEDING MOGELIJK VAN COACH/HUMAN DESIGN EXPERT
De analyse is niet gebaseerd op persoonlijke voorkeuren, interpretaties of issues die makkelijker kunnen spelen bij andere vormen van hulpverlening, therapie of adviezen. Het thema overdracht of projectie, zoals dat in de psychologie wordt genoemd is binnen de Human Design geminimaliseerd. Natuurlijk is de manier waarop de HD Expert de thema’s van jou als klant aan jou terug geeft wel persoonlijk. Zelfkennis, persoonlijke ontwikkeling en de mate van kennis over het systeem spelen wel een rol met betrekking tot de kwaliteit van het advies.

Vooral dit laatste argument is de rede voor de term ‘Clean Psychology’. Je wilt als klant een zo objectief mogelijk advies waarin je zo snel mogelijk zicht krijgt op de zaken die er spelen in je leven en hoe je die kunt oplossen.

Vanaf het moment dat Human Design in 1987 voor het eerst is geïntroduceerd, is er de mogelijkheid voor ons mensen om optimaal van deze kennis gebruik te maken met als doel om een gelukkig leven te kunnen leiden als jezelf! Ik denk dan altijd aan de quote van Loesje:

WEES JEZELF,  ER ZIJN AL GENOEG ANDEREN!

<Een blog item terug X>Volgende blog item openen

Contact opnemen

 Nassaulaan 14, 2011 PC Haarlem

 023 537 22 30

 kantoor@spiritorigin.com