WAT ZIJN DE UNIEKE KENMERKEN VAN HUMAN DESIGN?

 Maakt de persoonlijke uitstraling inzichtelijk onafhankelijk van (lichaams-)taal

 

Zorgt ervoor dat je doelgericht je eigen weg kunt gaan

Maakt zowel bewuste als onbewuste thema’s en kwaliteiten zichtbaar

 

Is precies, gedetailleerd en kent een diepe gelaagdheid

 

 Is niet te manipuleren, in tegenstelling tot vragenlijsten

 

Het is een visueel systeem en daardoor snel inzichtelijk en praktisch inzetbaar

Inzicht in de invloed van de omgeving op persoonlijk & teamfunctioneren

 

Geeft snel en diep inzicht in alle kwaliteiten, competenties en valkuilen van personen en teams

 

"De natuur toont ons alleen de staart van de leeuw. Maar er is geen twijfel in mijn gedachten dat de leeuw erbij hoort, zelfs als hij zich niet in een keer voor het oog kan onthullen vanwege zijn enorme dimensie." - Albert Einstein

WAT IS HUMAN DESIGN?

Human Design is een multi-relationeel model dat een persoonlijkheidsprofiel berekend op basis van astrologische uitgangspunten (of geboortegegevens). Analyse van de berekende persoonlijkheidsaspecten en de praktische adviezen maken het profiel geschikt voor het ontdekken van talenten- persoonlijke ontwikkeling en het doelgericht realiseren van haalbare persoonlijke doelstellingen en kan samenwerking tussen partijen verbeteren. Het model combineert de actuele persoonlijke situatie met evidence based ervaringen. Human Design is wereldwijd getest sinds 1987.

Het Human Design systeem geeft een handleiding van jezelf en combineert een aantal wetenschappelijke en esoterische stromingen: Genetica, Biochemie, Astronomie, Fysica, Astrologie, I Tjing en Kabbala. Het systeem gaat diep en is tegelijkertijd gebaseerd op een simpel concept: je bent op een bepaalde manier geprogrammeerd en dat bepaalt je talenten, je valkuilen, je interactie met anderen; persoonlijk in sociale contacten en in relatie tot je partner, je kinderen, je ouders, je familie enzovoort cq. professioneel in je ondernemerschap en leiderschap.

Het Human Design Systeem geeft een unieke blauwdruk van jezelf die je kunt toepassen in leven en werk (nature). Bovendien geeft het zicht op de manier waarop je bent geconditioneerd (nurture) door je omgeving en hoe jij tegelijk de omgeving conditioneert. Wat doet de wereld met jou en wat doe jij met de wereld?

Het onderscheidend vermogen van Human Design zit in de concreetheid en praktische inzetbaarheid van het resultaat. Waar de esoterische stromingen - waarop Human Design onder andere is gebaseerd - elk afzonderlijk vooral tendensen, voorspellingen in het hier en nu of een algemene rode lijn geven, geeft Human Design preciezer concrete resultaten. De kracht zit in de combinatie van esoterische stromingen onderling, in combinatie met een aantal wetenschappelijke stromingen.

Iedere organisatie streeft naar optimalisatie van effectiviteit als ook naar maximalisatie van resultaat (omzet & winst), zowel van individuele medewerkers als van teams. Er worden talloze instrumenten ingezet om dit te bereiken.

Wij zijn ervan overtuigd dat een organisatie pas dan effectief kan zijn wanneer duidelijk is over welke kwaliteiten medewerkers en/of teams beschikken en wat hun valkuilen zijn. Als dat duidelijk is, kan de samenwerking daarop worden afgestemd, de effectiviteit worden geoptimaliseerd en neemt het werkplezier toe.

Human Design is een zeer efficiënt en effectief instrument om de kwaliteiten en mogelijkheden in kaart te brengen, constructief bij te dragen aan deze potentie, kwaliteiten verder te ontwikkelen en bij te dragen aan het welzijn van mensen waardoor minder ziekteverzuim plaats vindt en het bedrijfsresultaat ten goede komt.

De mens is het goud van je organisatie. Poets het op en elk individu kan schitteren.

PERSOONLIJKHEIDSPROFIEL OP BASIS VAN GEBOORTEGEGEVENS

Neem contact op

HUMAN DESIGN: DE PSYCHOLOGIE VAN DE 21e EEUW

OP WEG NAAR PERSOONLIJKE GROEI EN VRIJHEID
Human Design wordt ook wel de Wetenschap van Differentiatie genoemd. Het is een eigentijdse vertaling van de synthese van oosterse en westerse wetenschappen. 

Het uitgangspunt van Human Design is dat ieder mens vanaf de geboorte beschikt over een vaste set talenten en uniek daarin is. Op basis van deze gegevens wordt een persoonlijk profiel gemaakt. De Human Design Chart.

Het is een zeer efficiënt en effectief instrument om de persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden in kaart te brengen. Een manier om in een kort tijdsbestek diep inzicht te krijgen in de talenten waarover je beschikt en de mogelijke valkuilen.Inzicht in deze talenten en kwaliteiten mét een stuk begeleiding brengt zelfacceptatie binnen bereik. Zelfacceptatie maakt het mogelijk optimaal tot je recht te komen; de beschikbare energie die je als mens hebt kan nu efficiënt worden ingezet. Het is als instrument perfect geschikt voor toepassingen in de 21e eeuw.

Er zijn geen goede of slechte profielen. Ieder Profiel heeft zijn eigen talenten en uitdagingen. Het kan heel waardevol zijn om blinde vlekken tegen te komen die keer op keer voor ongemak in de communicatie kunnen zorgen. Door dit bewust te worden en te begrijpen waar dat vandaan komt kunnen andere keuzes worden gemaakt.

Human Design benoemt de uitstraling (soms ook aura genoemd) waardoor jij als klant je bewust wordt van het natuurlijke effect dat je hebt op anderen. Daar je voordeel mee doen is erg waardevol.

Human Design is een systeem waarmee je in verschillende gelaagdheden naar de mens kan kijken; dit zijn er een aantal:

  • De 5 types - je genetisch energetisch type
  • De 12 Profielen - hoe je naar de wereld kijkt
  • De 36 kanalen - het levenspad dat het beste bij je past
  • De 64 hexagrammen  - de basistalenten

Op elk niveau van de gelaagdheid van het systeem is de informatie waardevol; zowel aan de oppervlakte als in de diepte/detaillering.

Voorafgaand aan een consult worden deze talenten geanalyseerd en later aan de klant teruggekoppeld.

DE WETENSCHAP VAN DIFFERENTIATIE

Contact opnemen

 Nassaulaan 14, 2011 PC Haarlem

 023 537 22 30

 kantoor@spiritorigin.com