Home > Producten > Teams
Voor een team dat staat als een huis

INHOUD
Spirit Origin voert een teamanalyse uit waarna geadviseerd wordt hoe daarvan een High Performance team te creëren is.

DOELSTELLING
Creatie van een high performance team
Met meer omzet, meer werkplezier en extra budget ≥ Jaarsalaris per 5 mensen

VOOR WIE
Voor innovatieve beslissingsmakers die weten dat er meer is tussen hemel en aarde en het bedrijf vanuit een holistisch perspectief willen leiden.

WERKWIJZE
Ieder traject bestaat uit 3 aparte onderdelen: Eerst de Teamanalyse, dan de Team (re-)Engineering en eventeel Teamcoaching. Een voorstel wordt gemaak gebaseerd op het vraagstuk van jouw team.

 

OOK EEN JAARSALARIS BESPAREN OP EEN TEAM VAN 5 MENSEN?
Onderstaand onderzoek toont aan hoe belangrijk het is om aandacht te besteden aan de mensen in je team en organisatie.

15 à 20% van de werktijd gaat verloren aan conflicten van menselijke aard toont onderzoek aan*. Dat is ongeveer een werkdag per week. Bij een team van 5 mensen praten we dus over een heel jaarsalaris! Om de samenwerking nog eens onder de loep te nemen kan dus heel veel geld opleveren.


Hoe belangrijk zijn mensen voor jou in je organisatie?
Weet je hoe het met jouw mensen gaat en wat er speelt tussen mensen?
Hoeveel tijd besteed je aan het luisteren naar mensen in je team?
Ben je je bewust van het belang hiervan?
Welke oplossingen hanteer je om iets aan een situatie te doen die niet wenselijk is?

Spirit Origin heeft hier een aantal instrumenten voor die jou en je team kunnen ondersteunen om deze problematiek aan te pakken.

* Bron: Prof. Dr. Carsten K.W. de Dreu (2008) Bang voor conflict? - De psychologie van conflicten in organisaties

VOOR TEAMOPTIMALISATIE

 

TEAM ANALYSE

de juiste mens op de juiste plaats in de organisatie creëert een beter en dynamisch team voor creatie van een high performance team betere besluitvorming meer werkplezier en flow optimalisatie van het bedrijfsresultaat

Lees verder...

TEAM RE-ENGINEERING

Lees verder...

TEAM COACHING

Lees verder...

DE JUISTE MENS OP DE JUISTE PLAATS IN JE BEDRIJF?

Neem contact op

De teamperformance verbetert optimaal bij het doorlopen van het hele traject en wel op de volgende gebieden:

 • meer output/inkomsten
 • betere klantgerichtheid
 • meer werkplezier
 • betere samenwerking tussen de teamleden
 • zichtbaarheid van álle leden van het team
 • betere werkfocus

De juiste mens op de juiste plaats in de organisatie
Creëert een beter en dynamisch team
Voor een high performance team
Betere besluitvorming
Meer werkplezier en flow
Optimalisatie van het bedrijfsresultaat

OPBRENGST VAN TRAJECT
De teamperformance verbetert optimaal bij het doorlopen van het hele traject en wel op de volgende gebieden:

meer output/inkomsten
betere klantgerichtheid
meer werkplezier
minder onderlinge problemen
betere werkfocus
zichtbaarheid van álle leden van het team

INTRODUCTIE
Doordat de huidige ontwikkelingen een exponentiele omvang hebben en dat langzamerhand een ontwrichtend effect heeft op bedrijfsvoering en andere zaken, zullen we in een dergelijke "disruptive" samenleving sneller moeten schakelen dan ooit. 

FLUIDE ORGANISATIE
De Open Talent- of Gig Economy zorgt ervoor dat bedrijven meer en meer te maken krijgen met tijdelijke posities in een niet-traditionele werkomgeving, waar teams snel goed moeten functioneren en mensen minder tijd hebben om elkaar te leren kennen en aan elkaar te wennen. Dit vereist van de flexwerker een beter inzicht in zichzelf en betere communicatie-skills dan van iemand die ergens een vast baan heeft. Er word je in een vaste baan vaak ook meer fouten vergeven. Dit vereist andere kwaliteiten en vraagt om nieuwe oplossingen. 

Het blijkt dat 82% van de bedrijven wereldwijd aan het reorganiseren is, net gereorganiseerd heeft of van plan is te gaan reorganiseren. De meeste stappen af van functionele hiërarchie om meer in een netwerk van teams te gaan werken. Bron: Deloitte Human Capital Trends 2016

Iedere manager wenst een droomteam te kunnen aansturen, waar de bedrijfsresultaten financieel positief zijn én waar mensen met plezier werken.
Met deze state-of-the-art techniek kan Spirit Origin voor u onderzoeken wat de potentie is van uw huidige team en wat u kunt doen om van uw team een high performance team te maken.

Er zijn een 4-tal mogelijkheden om Spirit IT in te zetten:
1. Voor start-ups
meestal wordt gekozen op competenties, maar ook op enthousiasme voor het idee het team de samenstelling zonder te kijken of het echt past. En dan blijkt dat de doelen niet worden gehaald. Team kan desondanks wel veel plezier ervaren.
2. Bij reorganisatie
In plaats van last in-first out of afspiegelingsprincipe, wie is het beste voor de job
Wie mag er blijven?
Informeer of mensen plezier hebben in hun werk
3. Bestaand team optimaliseren
4. Meest ideaal is engineering van een nieuw team van scratch af aan

VOOR WIE?
Voor innovatieve beslissingsmakers die weten dat er meer is tussen hemel en aarde en het bedrijf vanuit een holistisch perspectief willen leiden.

 • MEER OMZET
 • MEER WERKPLEZIER
 • EXTRA BUDGET ≥ EEN JAARSALARIS

Roos Litjens heeft sinds 1997 expertise opgebouwd op het gebied van analyse van persoonlijke kwaliteiten van mensen, hoe deze het meest efficiënt in te zetten zijn, hoe mensen met elkaar samenwerken en teams optimaal kunnen worden samengesteld en verbeterd, waar het de combinatie van en de chemie tussen personen betreft; met als gevolg optimale output: rendement en geld.

Persoonlijke effectiviteit en leiderschap maken je productiever en zorgen ervoor dat je de richting kiest en vindt voor banen, opdrachten, projecten, en samenwerking met mensen die bij je passen. Dit leidt automatisch tot (meer) inkomsten.

Zoals een analyse  inzicht kan geven in persoonlijke vraagstukken, kan het Spirit IT toegepast worden op managementvraagstukken voor leiders en ondernemers. Zo kan een analyse bijdragen aan het aannemen van de juiste persoon op de juiste plek in de organisatie of een belangrijke rol vervullen bij het opstellen of optimaliseren van directieteams, dat weer leidt tot meer rendement (geld).

WIST JE DAT?
Het is voorspelbaar welke werkomgeving voor iemand het meest ideaal is en daardoor ook het meest efficient.
Er zijn er 4. Dit is handig omdat je bij de keuze van een nieuwe werkomgeving je kunt kiezen voor een type bedrijf of ondernemeing die echt bij je past. 

Je bent het meest effectief alléén, samen met iemand, in een klein team (MKB) of in een grote organisatie. Meestal komen jouw kwaliteiten maar in een van die vier categorien optimaal naar voren.

HERKEN JE DIT?
Tijdens vergaderingen met jouw team is steeds dezelfde persoon aan het woord terwijl anderen minder van zich laten horen. Veelal loopt dit volgens een vast patroon. Als je daar steeds ruimte aan geeft, kunnen de zwijgers zich niet serieus genomen voelen. Een teamleider of manager die zich bewust is van de persoonlijke opdrachten en talenten van de teamleden, zal het team optimaler kunnen laten functioneren. Daardoor wordt het effectiever en productiever én (beter) renderend.

Human Design is een evidence based systeem dat wereldwijd is getest sinds 1987. Het is een multi-relationeel model dat een persoonlijkheidsprofiel berekend op basis van astrologische uitgangspunten. De analyse wordt uitgewerkt in typologieën, profielen en talenten.

De combinatie van mensen in een team is óók inzichtelijk te maken. Middels het inzetten van Spirit IT kan de teamperformance geanalyseerd worden en tips om de samenwerking te verbeteren. Ideaal voor bedrijven die de Open Talent Economy aanhangen en flexibel willen zijn.

WAAROM ZOU JE SPIRIT INZETTEN?

 • Vergroting van succes bij start-ups
 • Bij reorganisaties- welke mensen het beste kunnen blijven?
 • Optimalisatie van een bestaand team
 • Engineering van een nieuw team
 • Opvolgingsissues in MKB of familiebedrijf

Wil je een High Performance team creëren, dan ben je bij Spirit Origin aan het juiste adres!

DIENSTEN SPIRIT ORIGIN - HEADFIRST

ACHTERGROND - VRAAGSTUK
Organisaties wensen bij de inzet van specialisten hoe langer hoe meer gebruik te maken van capaciteit /professionals die niet in dienst is/zijn bij de onderneming. Tevens worden de lijnen korter en de vraagstukken ingewikkelder. Niet in de laatste plaats door voortschrijding van de technologie en de eisen die aan de onderneming gesteld worden (door klanten, leveranciers en de samenleving).

Daarbij dient zeer nadrukkelijk op de kosten te worden gelet.

Dit alles maakt dat specialisten binnen ondernemingen meer en meer samen gaan werken om een specifiek doel te bereiken en dat deze samenstelling ook nog regelmatig wisselt. Hierbij is een dienstverband niet altijd een optie en wordt externe capaciteit vermengd met interne medewerkers.

Tevens zie je een tendens om een team van mensen te verzoeken een opdracht uit te voeren, in plaats van individuen aan te trekken en deze voor een deel van de opdracht in te huren.

Dit alles maakt dat het succes van een opdracht/project meer en meer wordt bepaald door niet alleen de combinatie van kennis en vaardigheden maar ook op de wijze waarop mensen binnen een team samenwerken.

Met name de vraag of mensen in staat zijn op een goede wijze samen te werken en dus “bij elkaar passen” is een vraagstuk waar tot op heden moeilijk antwoord op gegeven kon worden. Dit terwijl deze samenwerking voor een belangrijk deel het al dan niet slagen van het project bepaalt. Indien blijkt dat mensen niet goed door 1 deur kunnen met elkaar of indien er binnen het team bepaalde noodzakelijke capaciteiten niet aanwezig, brengt dit grote risico’s met zich mee voor productiviteit en output. Gedurende een project mensen.

Vervangen is een kostbare aangelegenheid en werkt veelal vertragend. Vaak is het echter zo dat dit besluit niet genomen wordt en men verder gaat met een minder ideale samenstelling. Ook geven mensen het niet altijd toe of signaleren zij dit niet. Zij blijven dan in de huidige samenstelling doorgaan en bereiken niet het optimale resultaat dat de opdrachtgever wenselijk en noodzakelijk acht.

HEADFIRST
Als kennisbemiddelaar is HeadFirst sinds 1995 actief met de levering van tijdelijke specialistische capaciteit aan grote organisaties; inmiddels een bestand van bijna 20.000 zelfstandig ondernemers en meer dan 2000 leveranciers, die allen kwalitatief beoordeeld zijn en blijven en waarvoor alle risico’s zijn uitgesloten, bedienen zij een groot aantal klanten. Bij de levering van specialisten concentreert zij zich met name op het kwalitatieve vraagstuk en is zich bewust van het feit dat het de zogenaamde soft skills (het “DNA” van de specialist) een belangrijke factor is in de toegevoegde waarde die de specialist levert.

Tevens onderkent zij de verschuiving in de markt om de flexibilisering vanuit kwaliteitsoogpunt volledig te ondersteunen en meer verantwoordelijkheid hiervoor te nemen bij haar dienstverlening naar opdrachtgevers. Daarbij levert HeadFirst meer en meer totaaloplossingen en stelt communities (lees flexibele schillen/netwerkorganisaties) samen voor haar klanten en onderhoudt deze. Om ook de kwaliteit voor de teams te kunnen garanderen heeft HeadFirst gekozen hier verder in te investeren.

Hierbij is een partnership aangegaan met Spirit Origin.

SPIRIT ORIGIN
Spirit Origin wordt als extern adviseur ingeschakeld door bedrijven om te ondersteunen op het gebied van personele kwesties. Sinds 1997 heeft zij een uitgebreide expertise opgebouwd op het gebied van de analyse van persoonlijke kwaliteiten van mensen, hoe de kwaliteiten het meest efficiënt in te zetten zijn, hoe mensen met elkaar samenwerken en of er in teams een goeie chemie aanwezig is.

Middels de innovatieve Spirit IT benadering van Spirit Origin, zijn wij in staat om een scan te maken van een team, de samenstelling van teams te optimaliseren en middels een teamanalyse vooraf een voorspelling te doen omtrent het succes c.q. vanuit deze analyse het team optimaal samen te stellen.

WERKWIJZE
Afhankelijk van de vraagstelling van de opdrachtgever zijn er drie mogelijkheden:

  1. Klant wenst zicht te krijgen op een bestaand team
   Hiervoor wordt een teamanalyse ingezet- dit betreft een scan van het team en laat exact zien waar de plus- en minpunten van een team zitten.

  2. Klant wenst optimalisatie van een bestaand team:
   Er wordt advies gegeven over de keuze van de juiste mensen voor de team-optimalisatie.
   • Professional kan vanuit intern worden toegevoegd
   • Professional kan een bepaald teamlid vervangen
   • Professional kan exact op maat vanuit extern aan het team worden toegevoegd zodat de output en de groepschemie geoptimaliseerd worden.

  3. Klant huurt een team in met het HeadFirst Team Keurmerk.
   Dit betreft de engineering van teams met de Spirit IT benadering.

Deze aanpak garandeert dat de professionals niet alleen speciaal zijn geselecteerd op competenties noodzakelijk voor de taak, maar ook als mens bij elkaar passen.

Contact opnemen

 Nassaulaan 14, 2011 PC Haarlem

 023 537 22 30

 kantoor@spiritorigin.com