Technieken

HUMAN DESIGN - EEN OPENBAREND EN RESULTAAT GEDREVEN INSTRUMENT

Iedere organisatie streeft naar optimalisatie van effectiviteit als ook naar maximalisatie van resultaat (omzet & winst); zowel van individuele medewerkers als van teams. Er zijn talloze instrumenten die worden toegepast om dit te bereiken. Wij zijn ervan overtuigd dat een hoger niveau van effectiviteit alleen dan kan worden gerealiseerd wanneer duidelijk is over welke kwaliteiten en valkuilen medewerkers en/of teams beschikken en hoe deze het beste op elkaar afgestemd kunnen worden dan wel opgelost. Als dat duidelijk is, kan de samenwerking daarop worden afgestemd en de effectiviteit worden geoptimaliseerd.

Human Design is een zeer efficiënt en effectief instrument om de kwaliteiten en mogelijkheden in kaart te brengen en constructief bij te dragen aan deze potentie en kwaliteiten verder te ontwikkelen en bij te dragen aan uw bedrijfsresultaat, winst en groei.

Hiernaast zijn wisselende Human Design Charts te zien van 5 bekende mensen. Als je goed kijkt zie je hoe verschillend die designs zijn. Iedereen is een ander human design type en heeft zijn eigen 'bedrading', te herkennen aan de verbindingswegen tussen de velden, ook wel centra genoemd. 

 
 

Spirit IT - VOOR VERBETERING VAN JE TEAMPERFORMANCE

Spirit IT is een revolutionaire tool om de chemie van teams in kaart te brengen. Het is tijd voor concrete innovatieve oplossingen. Spirit Origin gebruikt een gepatenteerde state-of-the-art techniek en de daarbij behorende software om een analyse te maken van de groep als geheel én de positie van alle leden. 

15% TOT 20% VAN DE WERKTIJD GAAT VERLOREN AAN MENSELIJKE CONFLICTEN
Het is belangwekkend om kennis te nemen van het feit dat uit onderzoek aan de VU is gebleken dat 15 à 20 % van de werktijd verloren gaat aan conflicten van menselijke aard*. Dat is ongeveer een werkdag per week. Bij een team van 5 mensen praten we dan wel over een heel jaarsalaris!

*Prof. Dr. Carsten K.W. de Dreu (2008) Bang voor conflict?- De psychologie van conflicten in organisaties.

IK ZOU HIER GRAAG MEER INFORMATIE OVER WILLEN ONTVANGEN

Neem contact op

Contact opnemen

 Nassaulaan 14, 2011 PC Haarlem

 023 537 22 30

 kantoor@spiritorigin.com