Technieken

HUMAN DESIGN - EEN OPENBAREND EN RESULTAAT GEDREVEN INSTRUMENT

Iedere organisatie streeft naar optimalisatie van effectiviteit als ook naar maximalisatie van resultaat (omzet & winst); zowel van individuele medewerkers als van teams. Er zijn talloze instrumenten die worden toegepast om dit te bereiken. Wij zijn ervan overtuigd dat een hoger niveau van effectiviteit alleen dan kan worden gerealiseerd wanneer duidelijk is over welke kwaliteiten en valkuilen medewerkers en/of teams beschikken en hoe deze het beste op elkaar afgestemd kunnen worden dan wel opgelost. Als dat duidelijk is, kan de samenwerking daarop worden afgestemd en de effectiviteit worden geoptimaliseerd.

Human Design is een zeer efficiënt en effectief instrument om de kwaliteiten en mogelijkheden in kaart te brengen en constructief bij te dragen aan deze potentie en kwaliteiten verder te ontwikkelen en bij te dragen aan uw bedrijfsresultaat, winst en groei.

Spirit IT

Contact opnemen

 Nassaulaan 14, 2011 PC Haarlem

 023 537 22 30

 kantoor@spiritorigin.com