Succesvol Business Partnership Consult

INHOUD
In dit Succesvol Business Partnership Consult worden de krachtenvelden van de twee partners geanalyseerd en optimalisatie van samenwerking besproken.

DOELSTELLING
De effectiviteit van de samenwerking tussen (management-) partners vergroten.
Diagnose en oplossen van vraagstukken tussen partners. Ook privé inzetbaar.
Tegenwerking inzichtelijk maken door de knelpunten aan te geven en oplossingen te bieden.
Kansen en bedreigingen in een startup van twee mensen.

VOOR WIE
Voor iedereen die intensief moet of wil samenwerken en dat wil optimaliseren.

WERKWIJZE
Om een Succesvol Partnership Consult te doen, komen de partners eerst elk voor een Individuele Persoonlijkheidsanalyse of voor een Executive Leadership Consult. Vervolgens mét elkaar een intake van een uur, een consult van 2 uur en een nabespreking van 1 uur.

 

INHOUD
In dit Succesvol Business Partnership Consult worden de krachtenvelden met kwaliteiten, valkuilen en voorkeuren van de twee partners geanalyseerd, besproken en worden oplossingen geboden voor vraagstukken die er in de samenwerking liggen. Inzicht in en begrip voor elkaars kwaliteiten en valkuilen zorgt voor acceptatie en appreciatie. Dit maakt het mogelijk om beiden optimaal tot je recht te komen in het werk. Omdat tijd en energie nu voor positieve en constructieve zaken wordt ingezet leidt dit tot grotere efficiëntie, meer plezier in de samenwerking en een beter bedrijfsresultaat.

DOELSTELLING
De effectiviteit van (management) partners verhogen in de samenwerking; de mogelijke tegenwerking inzichtelijk maken door de knelpunten aan te geven en oplossingen te bieden. Dit is ook privé inzetbaar.

WAT IS JULLIE VRAAG?
Waar de chemie tussen jullie als businesspartners vandaan komt?
Waar de verschillen en overeenkomsten zitten?
Hoe is de samenwerking te verbeteren?
Waar de misverstanden vandaan komen, die tot conflicten kunnen leiden?
Hoe het wederzijds respect te vergroten?
Hoe de conflicten (snel) zijn op te lossen?
Waar zijn de verbindingen te leggen tussen jullie unieke werelden?
De manier waarop jullie de communicatie met elkaar kunnen verbeteren?
Hoe je flow kunt creëren met elkaar?

 

RESULTAAT
De effectiviteit in samenwerking van (management-) partners kan nu weer verbeteren
Diagnose en oplossen van vraagstukken tussen partners
De samenwerking is geoptimaliseerd
Kansen en bedreigingen in een startup van twee mensen zijn nu helder 
Tegenwerking inzichtelijk gemaakt door de knelpunten aan te geven en oplossingen te bieden.

WERKWIJZE
Basis voor de Succesvol Partnershipanalyse is de Individuele Persoonlijkheidsanalyse of het Executive Leadership Consult on andere op basis van Human Design; verder is het afhankelijk van de vraagstelling. Elk van de partijen heeft in ieder geval een Individuele Persoonlijkheidsanalyse gehad. Wat houdt dit product van Spirit Origin in?

Een intakegesprek van 1 uur met beiden
De huidige situatie en de vragen worden in kaart gebracht
Voorbereiding van het consult en analyse van de data
In een gemeenschappelijke sessie van 2 uur worden zowel de sterke als de verbeterpunten van het partnerschap blootgelegd en besproken.
Vervolggesprek en nabespreking van 1 uur.

VERVOLG
In vervolgsessies kan de samenwerking verder worden uitgediept en naar duurzame en werkbare oplossingen worden gezocht.

QUOTE HENRY FORD
"Samenkomen is een begin, bij elkaar houden is vooruitgang, samenwerken is succes"

SUCCESVOL SAMENWERKEN?  

Daar wil ik graag meer over weten

Contact opnemen

 Nassaulaan 14, 2011 PC Haarlem

 023 537 22 30

 kantoor@spiritorigin.com