De Rontgenfoto van het Team
 

INHOUD 
De feiten op een rijtje: in kaart brengen van de potentie, talenten en knelpunten binnen jouw team (3 mensen of meer)

DOELSTELLING 
Inzicht in sterke en zwakke kanten van de teamleden en hun wisselwerking.

VOOR WIE
Voor Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen
Voor verbetering van performance van specifieke teams in het bedrijf
Voor startups waar meer dan 2 personen bij betrokken zijn
Voor opvolgingsissues in MKB of famiiebedrijf

WERKWIJZE
Spirit Origin analyseert het team, maakt een uitgebreide rapportage van de kwaliteiten van de teamleden en de interactie op elkaar, geeft mogelijke knelpunten aan in de samenwerking en presenteert dit in een rapport. Uitkomsten en aanbevelingen worden met de opdrachtgever besproken; dit is tevens de nulmeting.

 

INTRODUCTIE
De teamleden vormen een geheel eigen krachtenveld dat wordt geanalyseerd en met precisie geduid. Dit betreft een 'sterkte - zwakte analyse' van het team.

Wij onderscheiden 4 soorten teams: Iedere manager wenst een droomteam te kunnen aansturen. Een team waarmee financieel positieve bedrijfsresultaten behaald worden én waar mensen met plezier werken.

Wat kun je doen om van jouw team zo'n droomteam te maken?

INHOUD
De teamanalyse geeft inzicht in de mogelijkheden van een team en daarmee het winstgevende potentieel, het werkplezier en de kwaliteit van het contact met de klant.
Onderdeel hiervan zijn:

  • welke mogelijkheden het team bezit
  • duiden van het team-ontwikkelingsproces
  • hiaten en verbeterpunten in de productiviteit identificeren
  • hoe de functionaliteit van het team te verhogen is
  • maatregelen om de tevredenheid op het werk en de klanttevredenheid te verbeteren
  • indien nodig inzichten ten behoeve van de werving en selectie
  • aanbevelingen voor optimalisatie van succes van het team

DOELSTELLING
Zou je een röntgenfoto willen hebben van jouw team waarmee het potentieel in kaart wordt gebracht en indien nodig kan worden geoptimaliseerd?

ALLE FEITEN OP EEN RIJTJE

 

VRAGEN
Heb je als leider te maken met een groep mensen, een team of een high performance team?
Wens je de betrokkenheid met elkaar te verhogen?
Zou je graag willen weten hoe jouw team beter kan presteren?
Hoe frustraties in een team te minimaliseren zijn?
Wat je kunt doen om gezamenlijk te bouwen aan betere teamprestaties?
Op welke manier jeenergieke veranderingen het beste kunt doorvoeren?
Hoe elk teamlid individueel optimaal kan bijdragen?

Spirit Origin beantwoordt deze vragen en biedt de juiste ondersteuning.

RESULTAAT
Heldere rapportage en beeld van de potentie van jouw team

WERKWIJZE
Doelstelling bepalen
Nulmeting
Onderzoek en analyse en rapportage
Nabespreking van resultaten

 

VOOR OPTIMALISATIE VAN EFFECTIVITEIT EN COMMUNICATIE

Lees meer

Contact opnemen

 Nassaulaan 14, 2011 PC Haarlem

 023 537 22 30

 kantoor@spiritorigin.com