High Performance Leadership Coaching

INHOUD
Portfolio van persoonlijke en zakelijke skills en competenties uitbreiden op basis van vooraf gestelde doelen.

DOELSTELLING
Leren hoe je je jouw talenten als directeur, manager, leidinggevende of High Potential optimaal kunt ontwikkelen en inzetten. Je handelt efficiënter, je hebt een positief effect op anderen wat leidt tot een beter bedrijfsresultaat.

VOOR WIE
Voor iedereen die zichzelf op verschillende niveaus en terreinen goed wil leren kennen en het beste uit zichzelf wil halen.

WERKWIJZE
Vervolg op de Individuele Persoonlijkheidsanalyse of het Executive Leadership Consult. Het aantal sessies zal afhangen van vraag en doel. Het zijn steeds sets van drie gesprekken van 1,5 uur.

 

INTRODUCTIE
Of je het spiritualiteit noemt of zingeving, maar de mens is ook op zoek naar zelfbewustzijn en zingeving. Ben jij je bewust dat er meer is tussen hemel en aarde?

In toenemende mate komt er op de werkvloer meer aandacht voor wie we zijn en hoe we ons verhouden tot de wereld om ons heen. Je hebt als mens je eigen unieke krachtenveld, met specifieke kwaliteiten, valkuilen en voorkeuren. Zelfinzicht is het allereerste wat nodig is voor je ontwikkeling. Dieperliggende blokkades kunnen, indien nodig, ook aan bod komen. Overtuigingen die je in het verleden hebt opgedaan waren misschien ooit een zinvol verdedigingsmechanisme, maar kunnen nu flink in de weg zitten. Het is nu mogelijk het moment om ze te herzien.

INHOUD
Ieder Profiel is zeer gedetailleerd en kent een diepe gelaagdheid. Wil je weten wie je bent, wat je kunt, waar je staat en wat je nu en de komende tijd nodig hebt door in samenspraak te reflecteren op eigen handelen? Leiderschapsgedrag, performance- en authenticiteitsvraagstukken en persoonlijke ontwikkeling komen aan bod.
Het is ook heel geschikt voor High Potentials die zich willen voorbereiden op hun toekomstige positie. 

Wil jij ook een instrument van verandering en inspiratie zijn voor anderen? Heb je daarin advies nodig? Dan is dit een ideaal traject.

WAT IS JE VRAAG?
Zou jij je vermogen opmerkzaam te zijn, reflecteren en jezelf corrigeren willen vergroten?
Zicht willen krijgen op je taalgebruik en manier van communiceren?
Daarbij leren hoe je lichaamstaal en je emoties een rol spelen?
Je eigen communicatiestijl ontdekken?
Ben je bewust van je grootste kwaliteiten en zou je die nog beter over het voetlicht willen brengen?
Hoe kun je jouw gedrag en je takenpakket optimaal in lijn kunt brengen met je Profiel?
Hoe je kunt omgaan met de conflicterende aspecten in jezelf?
Wat jouw rol is in leiderschap?
Wat je valkuilen zijn en hoe je daar mee om kunt gaan?
Wat zijn je talenten, potentie en in hoeverre ben je die bewust?
Hoe en waar kom ik het beste tot mijn recht?
Wat je grootste angst is en wat je doet om die te verbergen?
Hoe kan ik authentieker communiceren?
Weten waar het om draait in jouw leven?
Wat is je beslissingsstrategie?
Hoe kan ik het risico op blinde vlekken vermijden?
Waar komen de misverstanden vandaan, die tot conflicten kunnen leiden?

Hoe kun jij als leider op basis van jouw design/persoonlijkheid het beste communiceren naar de mensen om je heen voor het meest optimale resultaat?
Wat je zou kunnen doen om echt flow te creëren in jouw team?

RESULTATEN
Snel herkennen en inzetten van eigen persoonlijke kwaliteiten en business-skills
Vermijden van je valkuilen
Vergroten van jouw communicatievaardigheid naar de collega’s en werknemers
Verbetering van de omgang met elkaar en het plezier op het werk
Snelle interventies kunnen worden gepleegd
Praktische resultaten worden verkregen op de werkvloer
Positief effect op het functioneren van de gehele onderneming, het ziekteverzuim en het bedrijfsresultaat

WERKWIJZE
In vervolg op de Individuele Persoonlijkheidsanalyse of het Executive Leadership Consult kan een coachingtraject worden afgesproken voor verdieping en betere implementatie van de opgedane kennis. Je kunt thema’s inbrengen die een doorslaggevende invloed hebben op jouw functioneren. Deze kunnen het werk betreffen, maar zijn soms van private aard.

De belangrijkste thema's uit ieders persoonlijk design worden toegelicht, waaronder het/je levenswerk en het levensdoel. Daardoor wordt het duidelijk waar het voor jou als klant om draait in het leven, op het werk en privé.

De 1e sessie wordt het coachingsvraagstuk geïdentificeerd. Op basis van de ingebrachte vraagstukken wordt met het Human Design als leidraad een coachingsvoorstel gemaakt. Daarin wordt afgesproken hoeveel sessies wenselijk zijn om het vraagstuk op te lossen. Het aantal sessies zal afhangen van jouw vragen en doelen. Het zijn steeds sets van 3 gesprekken.
Dan volgt de analyse van data en voorbereiding.
Elk consult duurt 1,5 uur

QUOTE MARCUS BUCKINGHAM
"Talent is dé multiplier. Hoe meer energie en aandacht die je daarin investeert, hoe groter de opbrengst. De meest productieve tijd is wanneer je  gebruik maakt van het beste deel van jezelf "  

OOK EFFECTIEF EN GELUKKIG IN JE WERK?

Contact hierover?

Contact opnemen

 Nassaulaan 14, 2011 PC Haarlem

 023 537 22 30

 kantoor@spiritorigin.com